Huvudbild

Betalningar

Apotekstjänst faktureringspartner - Svea Ekonomi

Apotekstjänst har anlitat Svea Ekonomi som faktureringspartner. Det innebär att Svea Ekonomi, på uppdrag av Apotekstjänst, kommer fakturera doskundernas läkemedelskostnader.

Anmäler doskunderna inget annat önskemål kommer det månadsvis sändas en faktura på samtliga läkemedelsinköp.
Inget nytt kreditavtal behöver sändas in så länge man inte önskar delbetalning.

Frågor om fakturor besvaras av Svea Ekonomis kundtjänst, 
telefon 08-470 36 11
alternativt epost: apotekstjanst@sveaekonomi.se

Se även Svea Ekonomis hemsida:
https://www.sveaekonomi.se/apotekstjanst

 

Vanliga frågor & svar:

Hur gör jag om min faktura ska skickas till en annan adress än min folkbokföringsadress?
Kontakta Svea Ekonomis kundtjänst via telefon eller e-post, kontaktuppgifter se ovan.

Hur gör jag om jag önskar delbetala mina läkemedelskostnader?
Du behöver då teckna ett konto för delbetalning. Kontakta Svea Ekonomis kundtjänst via telefon eller e-post, kontaktuppgifter se ovan.
Blanketter för ansökan om delbetalning finns att hämta på Svea Ekonomis hemsida: https://www.svea.com/se/sv/foretag/finansiering/apotekstjanst/

 

Hur gör jag om jag önskar betala mina fakturor med autogiro?
För att betala med autogiro måste du lämna in en autogiroansökan. Kontakta Svea Ekonomis kundtjänst via telefon eller e-post, kontaktuppgifter se ovan.
Blanketter för ansökan om autogiro finns att hämta på Svea Ekonomis hemsida: https://www.svea.com/se/sv/foretag/finansiering/apotekstjanst/

 

Vad händer om jag inte anmäler något önskemål till Svea Ekonomi?
Om du inte anmäler något önskemål kommer Svea Ekonomi automatiskt att skicka en faktura till dig. Ingen ansökan eller kreditprövning behövs.

 

Kan jag betala kontant när jag hämtar mina läkemedel?

Ja, om du tillhör något av landstingen/regionerna Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Östergötland eller Jönköping kan du betala kontant för dina läkemedel när du hämtar ut dem på ett apotek.

Vilka är fakturaavgifterna?
Fakturaavgiften är 25 kr/faktura (med autogiro 14 kr/faktura).

Finns det andra betalningssätt?
Ja, det finns ett avgiftsfritt alternativt. För att kunna använda er av det avgiftsfria alternativet behöver ni först kontakta Svea Ekonomis kundtjänst via telefon eller e-post, kontaktuppgifter se ovan.

Betalning av dosmediciner vid det avgiftsfria alternativet skall ske vid varje leverans. Beloppet som ni skall betala finner ni på er kundinformation som medföljer dosmedicinen, se exempel nedan.
Vid betalningen anger ni som referens receptpåse Id numret, som ni finner högst upp på kundinformationen samt personnummer.

Betalning skall ske senast 5 dagar efter er leverans