Recept och giltighet

Förteckning recept


När du blir doskund får du ett samlat dokument som kallas förteckning recept som ersätter alla dina vanliga recept. Där kan du, läkaren och vårdpersonalen tydligt se alla dina läkemedel och hur du ska ta dem. Dina recept på dosläkemedel måste liksom vanliga recept förnyas minst en gång per år.
Vi skickar även påminnelser när slutet av giltighetstiden närmar sig, samt vid slutleverans . Förnyas inte recepten innan giltigheten är slut kommer leveransen av läkemedlet att upphöra.

Klicka på bilden för att se den i större format

 

Information om receptets giltighetstid


Förskrivning av dina dosläkemedel är liksom vanliga recept giltiga högst ett år, så innan de går ut måste du kontakta din läkare för förnyelse.

VIKTIGT: När receptet på ett läkemedel går ut och ej har blivit förnyat, kommer leveransen av läkemedlet att upphöra, med start dagen efter receptets utgångsdatum. Detta kan innebära att läkemedlet finns med i början av dosrullens påsar, men därefter utgår i påsar längre fram i dosrullen.

För att undvika uteblivna läkemedel är det oerhört viktigt att förnya recepten i god tid före stopptid.
Med läkemedelsleveranserna från Apotekstjänst medföljer två typer av dokument som tydligt visar receptets giltighetstid – Påminnelser och Kundinformation. Se till att uppmärksamma dessa dokument.

 

Påminnelser

Som patient får du separata påminnelser för hela förpackningar och dispenserade läkemedel. Du kan komma att få tre olika varianter (aldrig samtidigt) av påminnelse beroende på receptens giltighetstid.
Observera att i påminnelsen för dosdispenserade läkemedel anges stopptid för produktion. Detta datum är 1-2 veckor (kan vara upp till 3½ vecka) före giltighetsdatum. Stopptiden är den senaste tidpunkten som förnyelse av receptet kan göras för att läkemedlet skall produceras utan uppehåll i påsarna.

Observera att fortsatt dispensering och leverans av läkemedlet i dospåsar kommer att upphöra om inte receptet förnyas före stopptid.

Nedan följer en kort beskrivning av de tre påminnelsevarianterna. 
Klicka på den gröna texten för att se bilder på de olika varianterna av påminnelser

Variant 2

Påminnelse - ordinationers giltighet upphör

Sista leverans # Ordinationens giltighet upphör

Dosrullen som levereras är det sista fullständiga. Om inte recepten har förnyats kommer nästa dosrulle bara att innehålla de kvarvarande dagarna på receptet på grund av att det går ut under dess produktion.

Variant 3

Påminnelse - sista expedition

Sista leverans # Ordinationens giltighet upphör och
Påminnelse » Ny ordination behövs

Detta är en kombinerad påminnelse med läkemedel som går ut vid olika tidpunkter.

Kundinformation

Vid varje leverans av läkemedel medföljer Kundinformation. I detta dokument kan du se en sammanställning av samtliga dina läkemedel, såväl helförpackningar som dosdispenserade läkemedel. Du kan också se respektive recepts giltighetstid.

Klicka på bilden för att se den i större format.