Betalningar

Apotekstjänst faktureringspartner - Svea Bank

Apotekstjänst har anlitat Svea Bank som faktureringspartner. Det innebär att Svea Bank, på uppdrag av Apotekstjänst, kommer fakturera doskundernas läkemedelskostnader. Anmäler doskunderna inget annat önskemål kommer det månadsvis sändas en faktura på samtliga läkemedelsinköp. Inget nytt kreditavtal behöver sändas in så länge man inte önskar delbetalning.

Frågor om fakturor besvaras av Svea Bank kundtjänst
Telefon 08-470 36 11
E-post apotekstjanst@svea.com

Se även Svea Banks hemsida
https://www.svea.com/apotekstjanst/

 

Vi har samlat de vanligaste frågorna om betalningar här.