• 2023-12-10, 11:06
Apotekstjänst och Region Stockholm har tecknat avtal gällande dosdispensering av läkemedel i öppen vård. Läs mer
  • 2023-12-10, 11:06
Bytet av dosleverantör till Apotekstjänst genomfördes under helgen 3-4 september 2022 och allt har gått som planerat. Vi tackar nuvarande leverantör (Svensk Dos), e-Hälsomyndigheten, Inera och Region Skåne för ett bra samarbete och ett starkt engagemang. Läs mer
  • 2023-12-10, 11:06
Avtalet gäller 3 år från och med 2025-02-25 med möjlighet till förlängning med upp till 24 månader. Totalt omfattar avtalet mer än 50 000 patienter som använder dostjänsten. Läs mer
  • 2023-12-10, 11:06
Apotekstjänst står som vinnare och får förtroende att leverera maskinell dosdispensering av läkemedel till Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland. Läs mer