Företagsledning

VD

Maitham Ridha

Inköpschef, vice VD

Anders Niva

Operativ chef

Erik Alfredsson

Chef Kund och Kvalitet

Anna Eriksson

IT-chef

Johannes Carpio

 

Kvalitetsledning

Sakkunnig Dosverksamhet

Cathrine Johansson

Sakkunnig Partihandel

Anna Eriksson

Läkemedelsansvarig

Saba Hunegnaw