Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel är ett hjälpmedel som underlättar läkemedelshanteringen för såväl patienten som vårdpersonal. Patientsäkerheten ökar genom att risken för dubbelförskrivningar och läkemedelsinteraktioner minskar samt att följsamheten till läkarens förskrivning sannolikt förbättras. Sjukvården sparar tid genom att man slipper fylla dosetter manuellt.

Patienter får sina läkemedel levererade i en dosrulle med dospåsar för en eller två veckors förbrukning. Varje dospåse innehåller läkemedel för ett doseringstillfälle. Dospåsarna är tydligt märkta med patientens namn, födelsedatum, påsens innehåll och vid vilken tidpunkt läkemedlet ska tas. En dosrulle innehåller samtliga dospåsar för en leverans, sorterade i kronologisk ordning. För patienter som har hemtjänst kan vi leverera hemtjänstgruppens samtliga dosrullar tillsammans.

Tillsammans med leveransen av dosrullarna skickar vi med dokumentet kundinformation, där samtliga recepts sista giltighetsdatum syns. Vi skickar även med påminnelser när recept håller på att gå ut. Läs mer om detta under recept och giltighet.

En del läkemedel kan inte dosförpackas, till exempel flytande läkemedel eller läkemedel som ska tas vid behov. Dessa levereras i helförpackning efter beställning.

Patientens samtliga elektroniska förskrivningar samlas på förteckning recept. Även elektroniska förskrivningar från andra förskrivare lagras automatiskt på förteckning recept, vilket innebär att risken för dubbelförskrivningar och läkemedelsinteraktioner minskar.

Information till nya dospatienter

Apotekstjänst har sammanställt information för nya dospatient i en broschyr, som du kan beställa ett tryckt exemplar av genom att kontakta oss.

Broschyren finns också tillgänglig på webben i PDF-format. Du kan visa och läsa den i din webbläsare genom att klicka på länkarna nedan. 

Kundbroschyr Apotekstjänst för patienter