Kvalitet och miljö

Kvalitets- och Miljöpolicy

Apotekstjänst tillhandahåller en dostjänst som innefattar dosförpackade läkemedel och originalförpackningar och vi finns för våra patienter och kunder för att underlätta deras vardag. Vi är övertygade om att dosförpackade läkemedel tillför nytta utifrån såväl patient-, resurs- och miljöperspektiv.

Vi låter vårt miljöarbete genomsyra hela organisationen. Hänsyn tas till vår miljöpåverkan genom att låta arbetet med miljö gå sida vid sida med den höga kvalitet som vår tjänst kännetecknas av, rätt läkemedel till rätt patient i rätt tid. Detta gör vi genom att:

  • Optimera våra transporter.
  • Ta till vara och återvinna vårt avfall.
  • Minska vårt läkemedelsavfall.
  • Växa med bibehållen miljöprestanda och kundnöjdhet.
  • Ansvara för att alla medarbetare har rätt kompetens och det engagemang som krävs för att uppnå våra högt uppsatta kvalitets- och miljömål.
  • Se lagstiftningen och kundkraven som lägsta nivå och arbeta aktivt för att förebygga föroreningar.
  • Arbeta med att ständigt bli bättre på vårt kvalitets- och miljöarbete.

 

ISO

Apotekstjänst är certifierat enligt ISO 9001:2015  och ISO 14001:2015.