Våra tjänster

Dostjänsten är en service som idag erbjuds patienten via hälso- och sjukvården.

Dostjänsten omfattar både läkemedel i dospåsar samt läkemedel i helförpackningar. Patientens hela läkemedelsanvändning anges på en så kallad Förteckning recept.

Dosdispenserade läkemedel är medicin förpackad i dospåsar, där varje påse innehåller de mediciner som patienten skall ta vid ett och samma tillfälle. Fördelen är att patienten slipper hålla reda på många medicinburkar och vilka mediciner som ska tas tillsammans och vid vilket tillfälle.

Patienten får sina läkemedel dosförpackade för 1-2 veckors förbrukning, där varje påse är märkt med namn, innehåll och när den ska tas.

Dostjänsten hjälper patienter som har många olika läkemedel eller av andra skäl vill ha hjälp med sin läkemedelshantering.