Recept och giltighet

Förteckning recept

Patienten får ett samlat dokumentsom ersätter alla vanliga recept. Förteckning recept ger en tydlig bild över patientens läkemedelsanvändning och måste liksom vanliga recept förnyas minst en gång per år.

Vi skickar även påminnelser när slutet av giltighetstiden närmar sig, samt vid slutleverans . Förnyas inte recepten innan giltigheten är slut kommer leveransen av läkemedlet att upphöra.

Klicka på bilden för att se den i större format

 

Information om receptets giltighetstid

Förskrivningarna på Förteckning recept är liksom vanliga recept giltiga högst ett år, så innan de går ut måste patientens läkare kontaktas för förnyelse.

VIKTIGT: När receptet på ett läkemedel går ut och ej har blivit förnyat, kommer leveransen av läkemedlet att upphöra, med start dagen efter receptets utgångsdatum. Detta kan innebära att läkemedlet finns med i början av dosrullens påsar, men därefter utgår i påsar längre fram i dosrullen.

För att undvika uteblivna läkemedel är det oerhört viktigt att förnya recepten i god tid före stopptid.

 

Påminnelser

Varje patient får separata påminnelser för hela förpackningar och dispenserade läkemedel. Patienten kan komma att få två stycken påminnelser beroende på receptens giltighetstid.

Observera att i påminnelsen för dosdispenserade läkemedel anges stopptid för produktion. Detta datum är 1-2 veckor (kan vara upp till 3½ vecka) före giltighetsdatum. Stopptiden är den senaste tidpunkten som förnyelse av receptet kan göras för att läkemedlet skall produceras utan uppehåll i påsarna.

Observera att fortsatt dispensering och leverans av läkemedlet i dospåsar kommer att upphöra om inte receptet förnyas före stopptid.

Nedan följer en kort beskrivning av de tre påminnelsevarianterna. 
Klicka på den gröna texten för att se bilder på de olika varianterna av påminnelser

Variant 2

Påminnelse - ordinationers giltighet upphör

Sista leverans # Ordinationens giltighet upphör

Dosbandet som levereras är det sista fullständiga. Om inte recepten har förnyats kommer nästa dosband bara att innehålla de kvarvarande dagarna på receptet på grund av att det går ut under dess produktion.

Variant 3

Påminnelse - sista expedition

Sista leverans # Ordinationens giltighet upphör och
Påminnelse » Ny ordination behövs

Detta är en kombinerad påminnelse med läkemedel som går ut vid olika tidpunkter.

Kundinformation

Vid varje leverans av läkemedel medföljer Kundinformation. I detta dokument kan du se en sammanställning av patientens samtliga läkemedel, såväl helförpackningar som dosdispenserade läkemedel. Du kan också se respektive recepts giltighetstid.

Klicka på bilden för att se den i större format.