Läkemedelsavfall

Inlämning av läkemedelsavfall till apotek

Apotekstjänst har, liksom alla apotek, en skyldighet att ta emot och hantera läkemedelsavfall. Det enklaste sättet är troligen att välja inlämning på valfritt lokalt apotek.

Om ni ändå väljer att sända era kasserade läkemedel till oss ansvarar ni för paketering enligt instruktion.

När avfallet kommer till oss tar vi hand om det på ett korrekt sätt.

Med läkemedelsavfall avses avfall från läkemedel (inklusive licens-, extemporeberedda samt sera och vacciner). Flytande läkemedel i originalförpackning hanteras också som läkemedelsavfall.

 

Instruktion för packning

  • Narkotikaavfall skall avidentifieras innan det läggs tillsammans med annat läkemedelsavfall. Narkotika i tryckförpackningar, plåster och ampuller kan till exempel stoppas i kartonger för andra läkemedel. Lösa tabletter och dylikt kan läggas i burk med etiketten ”Kasserade läkemedel”. Fyll även på med annat läkemedelsavfall, så att burken inte bara innehåller narkotika.

  • Flytande narkotika på flaska hälls ihop med andra flytande läkemedel i en flaska med etiketten ”Kasserade läkemedel”. Skyddshandskar bör användas vid hanteringen. Retur ska dokumenteras i för varan avsedd journal. Anteckning ska vidimeras av två behöriga personer.

  • Kanyler, sprutor och andra skärande föremål måste samlas i speciellt avsett emballage/kanylburk.