Leveranser

Vid akuta ärenden rörande leveranser, exempelvis saknad leverans. Vänligen ring direkt till vår kundtjänst på 010-221 69 70.

Vill du göra förändringar på en befintlig dosmottagare eller lägga upp en ny dosmottagare, kontakta oss via e-post till leveranser@apotekstjanst.se.

 

Leveransvillkor

Stopptiden för ordinationsförändringar och beställningar av helförpackningar är olika beroende på regiontillhörighet:

Stopptid kl. 12:00 – Region Stockholm, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland/Härjedalen.
Stopptid kl. 13:00 – Region Skåne, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro.

Aktuell stopptid, veckodag och tidpunkt, för respektive dosmottagare framgår i Pascal. Ordinarie leveranser levereras 2 dagar efter stopptid och akuta leveranser 1 dag efter stopptid.

 

Direktleverans

Vi erbjuder direktleverans till samtliga boenden och hemtjänstgrupper Är ni intresserad eller vill veta mer så kontakta oss gärna på leveranser@apotekstjanst.se!

Ordinarie direktleverans sker var 14:e dag alternativt var 7:e dag. Paketen levereras mellan klockan: 8-17 på vardagar.

Leverans sker till överenskommen adress inom överenskommet tidsintervall, vilket ska meddelas Apotekstjänst kundtjänst innan första leverans. Skulle leveransadress ändras måste Apotekstjänst informeras i god tid innan ändringen träder i kraft. Mottagaren ansvarar för att uppgivna leveransadresser är korrekta.

Direktleverans förutsätter självklart även att det finns mottagare på plats. Om så inte är fallet är det mottagarens ansvar att tydligt hänvisa var paketet, eller eventuell leveransavi, ska lämnas.

Apotekstjänst ansvarar för att läkemedel levereras sampackade per kundnummer i den mån det är möjligt. Fraktkostnad debiteras per leverans för ett kundnummer, har ni beställt leverans uppdelat på fem avdelningar medför det fem fraktkostnader. Vi kan i dagsläget inte sampacka olika avdelningar (dosmottagare) i samma paket.

Kvittering av leverans görs av mottagande sjuksköterska eller av denne utsedd person och innebär att ansvaret för leveransen övertas, inklusive hantering enligt gällande krav av eventuellt mottagna kylvaror.

Alla direktleveranskunder får e-postavisering. Tjänsten innebär att ni får ett e-postmeddelande när paketet lämnar oss med en länk så att ni kan spåra paketet. Till de flesta leveransadresser kan vi även erbjuda SMS-avisering. Tjänsten innebär att ni får ett SMS samma dag som paketet kommer att levereras till er. Denna tilläggstjänst kostar inget extra.

Vi kan endast hantera ett mobilnummer. Dosmottagar-ID hittar ni på våra följesedlar. Det är numret som står till vänster om datumet inom parentes. Om ni redan uppgett telefonnummer till oss kan ni kontrollera detta genom att titta på adressetiketten, där ni ser det telefonnummer som vi har till dig just nu.

Vid storhelger och röda dagar tidigarelägger vi vanligtvis våra leveranser. Om er ordinarie leveransdag infaller på helgdag (röd dag) sker leverans normalt på närmast föregående vardag.