Beställningar

Rutin för beställning av dostjänst

Dosförpackade läkemedel förskrivs i ordinationsverktyget Pascal. För att kunna registrera ny patient krävs förskrivarkod. I undantagsfall, till exempel vid driftstörning i Pascal, kan vi ta emot beställning av dostjänst via fax.

Rutin för beställning av helförpackning

Helförpackningar beställs i Pascal. I undantagsfall, till exempel vid driftsstörningar i Pascal eller för er som inte har tillgång till Pascal, kan vi ta emot beställning av helförpackningar via fax eller per telefon.

Stopptid för samleverans av hela förpackningar är samma som stopptid för dosrulle. För er som har leveranser även veckan mellan dosleveranserna är stopptiden samma dag oavsett vecka.

Beställning av kylvaror

Kylvaror skickas måndag till torsdag från Apotekstjänst. Kylvaror skickas inte på fredagar, utan skeppas påföljande måndag, med leverans på tisdagen.

Kylvaror kan beställas om direktleveransavtal finns.
Vid apoteksleverans beställs/hämtas kylvaror hos det lokala apoteket.

Akuta beställningar

Akuta beställningar av dosrulle och/eller helförpackningar görs via Pascal. Beställningar av dosrullar gjorda före klockan 13.00 skeppas från oss samma dag. Detsamma gäller för helförpackningar om varan finns i lager. Om varan inte finns i lager på beställningsdagen (=dag noll) skeppas varan från oss dag två.

Vid mer akut behov hänvisar vi till lokalt apotek.