Dospåsen

Beskrivning
Dospåsen

Dina läkemedel levereras i en dosrulle med dospåsar för en eller två veckors förbrukning åt gången. Så här tar du dina dosförpackade läkemedel.

1. Först finns en tom påse som är märkt med namn, personnummer, i vilken tidperiod läkemedlen ska tas och antalet påsar samt Apotekstjänsts kontaktuppgifter.
2. Efter den tomma påsen kommer den första dospåsen med läkemedel i. Dra isär dospåsen från dosrullen, gärna med ett lätt ryck, från vänster till höger.
3. Kontrollera att veckodag och tidpunkt stämmer.
4. Riv upp dospåsen som bilden visar. Riv från den tandade sidan.
5. Tabletter och kapslar sväljer du med minst ett halvt glas vatten.
6. Kom ihåg att även ta de läkemedel som inte kan dosförpackas.

Ladda gärna ned instruktionen:  Så river du av och öppnar dospåsen