Kommunicera med oss

För att kommunicera med Apotekstjänst avseende förskrivningar till dospatienter och beställningar av hela förpackningar är Pascal förstahandsalternativet. Vi vill även be dig att använda ordinarie funktionalitet i Pascal för ärenden så som vila/aktivera patient, avregistrera patient, lägga upp ny patient med mera. Apotekstjänst får då denna information automatiskt.

Om du saknar Pascal går det bra att faxa till oss istället. Använd för ärendet avsedd faxblankett som du hittar under Blanketter. För avvikelseanmälan ska vårt elektroniska webbformulär användas i första hand.

 

Kommunikationsguide
Ärende
Pascal
Fax
Telefon
Mail
E-formulär
Meddelande i Pascal

Ny dospatient

JA

 

 

 

 

Skapas automatiskt

Aktivera/Vila patient

JA

 

 

 

 

Skapas automatiskt

Avsluta patient

JA

 

 

 

 

Skapas automatiskt

Förskrivning

JA

 

 

 

 

 

Akut beställning

JA

 

 

 

 

 

Beställa hela förpackningar

JA

JA* 

 

 

 

 

Tillfällig adressändring

 

JA* 

 

 

 

 JA

Beställning av extra dosrulle

 

 

 

 

JA

 

Ersättningsdoser

 

 

 

 

JA 

 

Byte av dosmottagare

 

 

 

 

JA

 

Avvikelseanmälan

 

 

 

 

JA

 

Leveransfrågor

 

 

JA

JA

 

 

Jag vill bli uppringd

 

 

 JA

JA

 

 

* Använd avsedd blankett