Avbeställning av dokumentation

Viktig information: Vi är ålagda att sända ut förteckning recept med våra leveranser.

Vid avbeställning av dokumentation väljer ni aktivt att ej ta emot förteckning recept för patienter vid försändelser från Apotekstjänst.

Det är endast möjligt att avbeställa dokumentation för patienter boende vid särskilt boende.
Kundinformation och receptpåminnelse kommer även fortsättningsvis att skickas ut.

Alla uppgifter som anges i formuläret är sekretesskyddade och skickas till Apotekstjänst via en krypterad förbindelse.

 

Dosmottagare
Beställare