Huvudbild

Kommunicera med oss

För att kommunicera med Apotekstjänst avseende ordinationer till dospatienter och beställningar av hela förpackningar är Pascal förstahandsalternativet. Vi vill även be dig att använda ordinarie funktionalitet i Pascal för ärenden så som vila/aktivera patient, avregistrera patient, lägga upp ny patient med mera. Apotekstjänst får då denna information automatiskt.

Om du saknar Pascal går det bra att faxa till oss istället. Använd för ärendet avsedd faxblankett som du hittar under Blanketter. För avvikelseanmälan ska vårt elektroniska webbformulär användas i första hand.

Kommunikationsguide

Ärende

Pascal

Fax

Telefon

Mail

Elektroniskt via webbsidan

Meddelande i Pascal

Ny dospatient

JA

 

 

 

 

Skapas automatiskt

Aktivera/Vila patient

JA

 

 

 

 

Skapas automatiskt

Avsluta patient

JA

 

 

 

 

Skapas automatiskt

Ordinationsändring

JA

 

 

 

 

 

Akut beställning

JA

 

 

 

 

 

Beställa hela förpackningar

JA

JA* 

 

 

 

 

Tillfällig adressändring, t.ex. vid semester inom Sverige

 

JA* 

 

 

 

 JA

Beställning av extra dosrulle

 

JA*

 

 

 

JA 

Ersättningsdoser

 

 

 

 

JA 

 

Byte av dosmottagare

 

JA* 

 

 

 

JA 

Avvikelseanmälan

 

 

 

 

JA

 

Leveransfrågor

 

 

JA

JA

 

 

Jag vill bli uppringd

 

 

 JA

JA

 

 

* Använd avsedd blankett, se Blanketter.