Sortiment

Begränsad tillgång: Creon 25000

Enligt tillverkaren av Creon kommer det finnas stor risk för störningar i tillgängligheten på samtliga styrkor och pågå till 2025. 

Det kommer inte vara möjligt att för nyförskrivning tillsvidare. 

Det finns risk att Creon 25000 inte kommer ingå i dossortimentet efter restsituationen och därav rekommenderas ordinationer i helförpackningar tillsvidare.