Sortiment

Restsituation: Ismo Retard 40 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på Ismo Retard 40 mg. Apotekstjänst kontaktar berörda förskrivare för att snarast se över ordinationer på Ismo Retard 40 mg. 

Tillgängliga läkemedel i dossortimentet inom samma ATC kod: 

Isomex/Imdur depottablett 30 mg

Ismo, tablett, 10 mg