Sortiment

Restsituation: Orudis Retard 200 mg

Det har tyvärr uppstått restsituation för Orudis Retard, depotkapsel, hård 200 mg Sanofi AB. Inga utbytbara läkemedel inom samma utbytesgrupp finns.  Det förväntas preliminärt vara tillgängligt igen i slutet av juni 2024 men det finns risk för ytterligare förseningar.

Vi kontaktar berörda förskrivare med uppmaning om att snarast se över förskrivningar av Orudis Retard, depotkapsel, hård 200 mg Sanofi AB och ändra till alternativt läkemedel/ordination.