Sortiment

Sevelamer, tablett, 800 mg tas ur dossortimentet

Tabletter innehållande Sevelamer har i aktuella tester uppvisat tydlig fuktkänslighet vilket lett till att brytningstillstånd (godkännande att förvara läkemedlet utanför originalförpackning vid dosproduktion) ej kunnat ges för dessa tabletter. Kvaliteten kan således ej garanteras vid förvaring i dospåse. Av denna anledning kommer Apotekstjänst att avsluta dosdispensering av läkemedel innehållande Sevelamer. Vi kontaktar berörda förskrivare för att se se över ordinationer innehållande Sevelamer 800 mg. Läkemedlet finns att ordinera i helförpackning tillsvidare.