Huvudbild

Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel är ett hjälpmedel som underlättar din läkemedelshantering och gör det lättare för dig att ta rätt läkemedel vid rätt tidpunkt.

Dina läkemedel kommer att levereras i ett dosband med dospåsar för en eller två veckors förbrukning åt gången. Varje påse är tydligt märkt med ditt namn, födelsedatum, påsens innehåll och vid vilken tidpunkt läkemedlen ska tas.

Dospåsarna hämtar du på ditt apotek. Bor du på ett gruppboende eller liknade och betalar via faktura kan dospåsarna skickas direkt till ditt boende.

För att få dosförpackade läkemedel måste din läkare ordinera det till dig. När du samtycker till att bli doskund godkänner du också att läkare, apotek och vårdpersonal får utbyta information om dina läkemedel. I övrigt gäller naturligtvis sjukvårdens och apotekens tystnadsplikt.

Läkemedel som inte kan packas i dospåsar

En del läkemedel går inte att packa i dospåsar och levereras därför i sin helförpackning (originalförpackning). Det kan till exempel vara flytande läkemedel eller läkemedel som du ska ta vid behov.

Beställer du helförpackningar hos oss i god tid levereras de tillsammans med dina dospåsar. Helförpackningar (originalförpackningar) beställer du på telefon 010-221 69 70, via mailblankett (se Beställ helförpackningar) eller via din kontaktperson inom vården. Akuta läkemedel, till exempel antibiotika, kan du hämta på närmaste apotek.

Bra att veta

Om doseringen ändras och du får nya dospåsar ska du lämna in de oanvända på apoteket samtidigt som du hämtar dina nya dospåsar.

Om du under en tidsperiod inte behöver dina dosförpackade läkemedel, till exempel vid sjukhusvistelse, är det viktigt att du ger oss besked om det. Annars fortsätter leveransen av dina dospåsar som vanligt och du får betala för läkemedel som du inte behöver.

Använd inte läkemedel om läkemedlet eller förpackningen ser skadat eller onormalt ut. Kontakta vår kundtjänst på telefon 010-221 69 70.

Har du frågor om dina läkemedel?

Apotekstjänst erbjuder rådgivningssamtal för dig som är ny som dospatient eller då du fått nya läkemedel:

  • Har du några frågor om dina läkemedel?

  • Vet du varför du har fått dina läkemedel?

  • Använder du några andra läkemedel, som du inte fått tillsammans med eller i dina dospåsar?

  • Har du tidigare fått någon information om dina läkemedel?

Hör av dig till oss på Apotekstjänst så berättar vi mer om dina läkemedel. Du når oss på telefonnummer 010-221 69 70. Vår kundtjänst svarar mellan 8.00 och 17.00, måndag till fredag.