Huvudbild

Vanliga frågor

Hur beställer man helförpackningar?

Helförpackningar beställs via Pascal. I undantagsfall, till exempel vid driftsstörningar i Pascal eller för er som inte har tillgång till Pascal, kan vi ta emot beställningar via fax. Då leverans av helförpackning inte kan vänta till nästa dag hänvisar vi till närmaste apotek.

PDF-blankett Beställning helförpackning

Kan man avbeställa dokumentation till en patient?

Vid läkemedelsövertag är det möjligt att avbeställa utskick av bipacksedel och/eller dosrecept vid försändelser från Apotekstjänst genom följande blankett, där patienternas personuppgifter måste specificeras. Följesedel, kundinformation och receptpåminnelse kommer fortfarande att skickas ut av säkerhetsskäl.

PDF-blankett Avbeställning av dokumentation_

Måste leveranser kvitteras?

Inga paket får lämnas ut utan kvittens, även om s.k. LUK-avtal (Lämnas Utan Kvittens) finns.

Vad händer om vi inte är på plats när leveransen kommer?

Om ni inte är på plats när leveransen kommer och inte heller har en tydlig leveranshänvisning, återgår paketet till leveransterminalen, för att dagen efter levereras till ett alternativt utlämningsställe.

Dropkort/avisering lämnas hos er (i brevlåda eller motsvarande). På dropkortet/aviseringen framgår var paketet kan hämtas dagen efter.

Att lämna paketet utanför dörren och utan kvittens får inte göras.

Vad händer om patienten inte hämtar ut sina dosrullar på sitt utlämnande apotek?

Våra utlämnande apotek har rutinen att de meddelar Apotekstjänst via blanketten ”Ej avhämtade dosrullar” när en patient har två ej avhämtade dosrullar kvar på apoteket. Apotekstjänst skriver därefter ett Pascalmeddelande för aktuell patient där vi informerar förskrivaren om att patienten inte hämtat ut sina två senaste dosrullar.